บริการทางด้านวิศวกรรม : Engineering Services

ออกแบบ / ติดตั้ง / ซ่อมบำรุง / จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม  : Design / Install / Maintenance / Trading

งานไฟฟ้า (Electrical Work)

งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Installation Work)

จัดทำตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (Electrical Control Panel : MDB , CB , LP)

งานเดินสายไฟฟ้า (Wiring Work)

ระบบไฟส่องสว่าง (Lighting System)

งานท่อ (Piping Work)

งานท่อน้ำ (Water Piping Work)

งานท่อดูดอากาศและท่อดักท์ (Exhaust & Duct Work)

งานท่อลม (Air Piping Work)

งานระบบทำความเย็น (Chiller System Work)

งานโครงสร้างและอาคารทั่วไป (Construction & Facility Work)

งานรื้อถอน (Demolition Work)

งานโครงสร้าง (Construction Work)

งานก่อสร้างทั่วไป (Building Work)

งานซ่อมแซมและปรับปรุง (Renovation & Improvement Work)

งานประหยัดพลังงาน (Energy Saving Work)

เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรม
Industrial Tools & Equipment Supply

จัดหาและจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรม

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Unit)

สายไฟ (Cable)

อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ  (Other)

ตู้ควบคุมไฟฟ้า (Control Panel)

หลอดประหยัดไฟ LED (LED Energy Saving Lamp)

เบรกเกอร์ / สวิตช์ (Circuit Breaker / Switch)

อุปกรณ์นิวแมติกส์ (Pneumatic Unit)

กระบอกลม (Air Cylinder)

วาล์วควบคุมทิศทาง (Solenoid Valve)

สายลม-ปืนลม (Tube -Blow Gun)

ข้อต่อลมและอุปกรณ์ต่อร่วม (Fitting & Connector)

เกจวัดความดัน (Pressure Gauge)

อุปกรณ์นิวแมติกส์อื่นๆ  (Other)

ถังพักลม (Air Receiver Tank)

เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer)

ชุดปรับปรุงคุณภาพลม / ชุดกรองลมดักน้ำ (FRL Combination)

เครื่องอัดอากาศ / ปั๊มลม (Air Compressor)

อุปกรณ์อื่นๆ (Other Unit)

ปั๊มน้ำ (Water Pump)

พัดลมอุตสาหกรรม (Industrial Fan)

มอเตอร์ไฟฟ้า (Motor)

โบลเวอร์ (Blower)

ชุดเครื่องมือช่าง (Tools)

สเปร์ยน้ำมันเอนกประสงค์ (Spray Cleaner)

วาล์วและอุปกรณ์ต่อร่วม (Valve & Fitting)

อุปกรณ์อุตสาหกรรมอื่นๆ  (Other)